Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ

Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ

Khi chăm sóc trẻ nhỏ, các bà mẹ cần có kiến thức nuôi dưỡng đúng cách, cho trẻ ăn đầy đủ dinh dưỡng với bốn nhóm: chất đạm, chất béo, chất bột và chất xơ.