Tìm hiểu về Moringa

Giá trị dinh dưỡng của Moringa

Giá trị dinh dưỡng của Moringa

Moringa – tức là cây chùm ngây, rất có ý nghĩa trong  việc chống suy dinh dưỡng tại các khu vực đói nghèo. Chùm ngây không  chỉ là thực phẩm mà còn là dược liệu.