Hình ảnh ươm trồng hạt giống moringa

Giai đoạn ươm trồng của moringa từ khi còn là hạt giống: